คุณพรเทพ สามัตถิยดีกุล เปิดอาณาจักร ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) โรงพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดไทย และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

47

 

Advertisement

เปิดอาณาจักรต้อนรับสื่อมวลอย่างเป็นกันเองสำหรับ ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) บริหารงานโดย คุณพรเทพ สามัตถิยดีกุล ผู้ริเริ่มก่อตั้ง ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) ที่ก่อตั้งมายาวกว่า 40 ปี จากโรงพิมพ์เล็กๆ ชั้นล่างของบ้าน มีพนักเพียงแค่ 2 คน สู่พื้นที่มากกว่า 50 ไร่ ที่ .บางประกง .ฉะเชิงเทรา เรียกว่าเป็นโรงพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีพนักงานรวมกันมากกว่า 3000 คน

ด้วยงานบริการที่เน้นคุณภาพสูง และมีเป็นที่รู้จักของตลาดโลก ทำให้ ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบหมายงานต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลก ทั้งโซนเอเชีย ยุโรป อเมริกาเครื่องไม้ เครื่องมือ ในโรงพิมพ์ จึงมีความทันสมัย และมีมูลค่าที่สูงไปตั้งหลักสิบล้าน จนถึงหลักร้อยล้าน รวมมูลค่ามากกว่า 1000 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีการรับงานการผลิตสื่อดิจิตอลทุกรูปแบบโดย บริษัท ศิริวัฒนา ซีเคียวริตี้ พริ้นท์จำกัด ที่ให้บริการงานพิมพ์งานซีเคียวริตี้ทุกประเภท เช่น งานพิมพ์หนังสือเดินทาง (Passport) งานพิมพ์เอกสารป้องกันการปลอมแปลงของหน่วยงานราชการต่างๆ งานพิมพ์เช็คธนาคาร ทั้งของภายในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน

ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) ถือเป็นอีกหนึ่งหลอดเลือดใหญ่สำคัญในวงการงานพิมพ์ ที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน และพัฒนาตนเองไปสู่ระดับสากล และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ว่าวงการงานพิมพ์ชาติ กฌไม่แพ้ที่ไหนในโลก

Advertisement