ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด!! ผู้บริหารตลาดนัดเรือบิน ทำพิธีพุทธาภิเษกองค์ท้าวเวสสุวรรณ หวังให้ประชาชนสักการะขอพร

130

Advertisement

 

ผู้บริหารตลาดนัดเรือบิน ทำพิธีพุทธาภิเษกองค์ท้าวเวสสุวรรณ หวังให้ประชาชนมาสักการะขอพร โดยมีพลเรือเอกพงษ์เทพหนูเทพ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายบัลลังก์ แตงอ่อน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เก็ท บิลเดอร์ จำกัดและประธานผู้จัดสร้าง พร้อมผู้บริหาร และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมพิธี บริเวณมณฑลพิธีลานประดิษฐาน องค์ท้าวเวสสุวรรณกันอย่างพร้อมเพรียง โดยจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ และพิธีพุทธาเทวาภิเษกแบบพราหมณ์เพื่อความเป็นสิริมงคล

นายบัลลังก์ กล่าวว่า องค์ท้าวเวสสุวรรณที่จัดสร้างในครั้งนี้ ทางผู้บริหารตลาดนัดเรือบิน และประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยว และเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ อีกทั้งให้พื้นที่แห่งนี้เกิดเป็นมงคลสถาน สามารถจัดตั้งเป็นกองทุนสร้างบุญเพื่อนำรายได้ก่อเกิดเป็นสาธารณประโยชน์อาทิ เรื่องการศึกษา การแพทย์ ภัยพิบัติ รวมไปถึงเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวการกระจายรายได้สู่ชุมชน และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจรากฐานของประเทศ

นายรักธรรม แตงอ่อน ผู้บริหารตลาดนัดเรือบิน กล่าวว่า ปีหน้ามีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดและให้เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดด้วย

 

Advertisement