สถาบันบางกอกแดนซ์ ฉลองครบรอบ 30 ปี จัดการแสดงการกุศล ครั้งที่ 11 “30 Years Journey”

54

สถาบันบางกอกแดนซ์ ฉลองครบรอบ 30 ปี เชิญชวนทุกท่านมาร่วมเดินทางข้ามเวลา ย้อนรอยสู่จุดเริ่มต้น ของความฝันอันยิ่งใหญ่ กับการแสดงการกุศลครั้งที่ 11 ครบรอบ 30 ปี สถาบันบางกอกแดนซ์ “30 Years Journey” เพื่อสมทบทุนให้กับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ ในวันเสาร์ที่ 12 และวันอาทิตย์ ที่ 13 ธันวาคมนี้ โรงละครอักษรา คิง เพาวเวอร์ รางน้ำ

Advertisement

นางสาววัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สถาบันบางกอกแดนซ์ เผยว่าการจัดการแสดงใหญ่ประจำปีของสถาบันบางกอกแดนซ์ เป็นกิจกรรมที่ริเริ่มและดำเนินโครงการมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสถาบันบางกอกแดนซ์ในปีพ.. 2533 เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเต้นของนักเรียนอีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้วงการศิลปะการเต้นได้มีโอกาสทำประโยชน์ให้แก่สังคมโดยนำรายได้จากการแสดงทุกครั้งมอบให้แก่องค์กรสาธารณะกุศลต่าง เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้นักเรียนศิลปะการเต้นทุกคน

สำหรับการจัดการแสดงการกุศลของสถาบันบางกอกแดนซ์ เพื่อสมทบทุนให้กับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 3 ที่ทางสถาบันได้จัดขึ้นเพื่อหารายได้ในการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งพบว่าที่ชุมชนบ้านหนองตาจอน .ปากท่อ .ราชบุรี  เป็นชุมชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งมาเกือบ 30 ปี โดยใน 2 ครั้งที่ผ่านมาทางสถาบันได้จัดการแสดงการกุศล  Don Quixote และ The Harmonies เพื่อหารายได้ในการช่วยให้ชุมชนบ้านหนองตาจอนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อันเนื่องมาจากการมีน้ำใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และสร้างอาชีพ มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการทำให้ชุมชนถูกยกระดับให้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ที่จังหวัดราชบุรี นับว่าเป็นตัวอย่างความสำเร็จให้ชุมชนอื่นๆ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ แนวทางการบริการจัดการน้ำเพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี โดยในครั้งนี้นอกจากจะมีการนำรายได้ไปช่วยเสริมในด้านบริหารจัดการน้ำให้กับชุมชนบ้านหนองตาจอนแล้ว ยังได้มีการนำไปร่วมพัฒนาพื้นที่แก้มลิง เขตประเวศ ในกรุงเทพอีกด้วย เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก โดยที่ผ่านมาทางสถาบันฯได้มีการนำเยาวชนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเทิด ด้วย ทำที่จัดโดยมูลนิธิอุทกพัฒน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหวังที่จะสืบสานงานพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำ ป่า และรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนของกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สร้างฝาย ฯลฯ

ทุกคนๆไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่สามารถร่วมด้วยช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยก็สามารถกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ อย่างเยาวชนไทยที่ได้ร่วมแสดงการกุศลในวันนี้ ถึงแม้น้องๆจะไม่สามารถช่วยเหลือในด้านทุนทรัพย์ได้ แต่ได้ใช้ความสามารถในด้านศิลปะการเต้นของตัวเองมาทำการแสดงเพื่อหารายได้สมทบทุน รวมไปถึงการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการเป็นจิตอาสา มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดี โดยในอนาคตทางสถาบันฯได้วางแผนที่จะนำน้องๆไปลงพื้นที่ในชุมชนบ้านหนองตาจอน .ปากท่อ.ราชบุรี เพื่อให้ได้สัมผัสถึงการบริการจัดการน้ำ พร้อมร่วมแรงร่วมใจสร้างฝายทดน้ำ และเรียนรู้ความเป็นอยู่ของวิถีชุมชนที่มีน้ำเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีพนางสาววัลลภา กล่าวเสริม

 

สำหรับแสดงการกุศลในครั้งนี้ มีชื่อชุดที่ว่า “30 Years Journey” การแสดงทั้งหมด 10 องก์ ที่จะเล่าเรื่องราวของการเติบโตไปในโลกยุคความเปลี่ยนแปลงที่มีการเกิดขึ้นอย่างไม่แน่นอน นับว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญ ทำให้เมื่อมองย้อนหลังกลับไปจะทำให้เห็นถึงรากฐานที่มา และมีเรื่องราวมากมายที่อยากเล่า อยากบอกต่อ เพื่อให้กลับมายืนยังรากฐานอย่างมั่นคงก่อนที่จะก้าวเดินต่อไป ในวันนี้ทางสถาบันฯจึงอยากขอย้อนความหลัง รื้อฟื้นความทรงจำ และนำแนวคิดของการแสดงใหญ่ทั้ง 10 ครั้งที่ผ่านมาของสถาบันบางกอกแดนซ์ มาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวใหม่เพื่อบอกเล่าถึงความเป็นตัวตน และจุดยืนที่เข้มแข็งในความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการศิลปะการเต้นเพื่อนักเรียน และเพื่อสังคมประเทศชาติ

โดยได้จัดแสดงขึ้นทั้งหมด 4 รอบ คือในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 15:00 . และ เวลา 19:00 . (รอบการกุศล) และในวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 13:30 . และ เวลา 15:30 . โรงละคร อักษรา คิง เพาวเวอร์ รางน้ำ

 

Advertisement