ชาวไร่อ้อยหนองบัวลำภู ถามหามาตรฐาน ถูกต้อง-ถูกใจ ยังไงถึงจะดี?!

36

ในแต่ละปี ชาวเกษตรกรนั้นต่างก็รอคอยช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่งจะมีช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือน ที่จะทำให้เกิดรายได้ สำหรับแบ่งไปใช้หนี้ที่ยืมมา ตามมาด้วยส่วนที่ลงทุนไว้ทำการเกษตรครั้งต่อไป และค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว

Advertisement

หากแต่ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นทำให้รายได้ไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ อาจจะเกิดมาจากการไม่แน่ใจในมาตรฐาน ของกฏ ระเบียบต่างๆ เกิดผลกระทบตามมา ดังเช่นวันนี้ ที่ชุมชนชาวไร่อ้อยหนองบัวลำภู ได้รวมตัวกันนำหนังสือร้องเรียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สถานีตรวจสอบน้ำหนักรถ ที่เลือกปฏิบัติในการตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุกอ้อย ไม่เหมือนกัน ทุกคัน เหตุใดรถบางคันถึงเรียกตรวจชั่งบางคันถึงปล่อย เพื่อจะได้ทราบแนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรฐาน

สถานีตรวจสอบน้ำหนักรถ ไปขอความช่วยเหลือกับ นายณรงค์ เกษทองมานายกสมาคมชาวไร่อ้อยหนองบัวลำภู เพื่อนำหนังสือร้องเรียนดังกล่าว ไปยื่นต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ในครั้งนี้ นายอนุชา พัสถาน ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เป็นตัวแทนมารับเรื่องดังกล่าว พร้อมสั่งการให้ ศูนย์ดำรงค์ธรรม ประสานงานนัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาประชุม ให้คำตอบ หาแนวทางแก้ไข ปัญหาต่างๆร่วมกันในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 โดยทาง นาย ภาณุพงศ์ ชัยลิขิตธรรม

เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงได้ออกมาชี้แจง ว่า ไม่ได้มีการเลือกปฏิบัติใดๆ ได้มีการตรวจสอบ เรื่องน้ำหนักอย่างเป็นธรรม แล้วเรื่องไม่ได้เรียกตรวจทุกคันนั้นเนื่องจาก จากประสบการณ์ ในการทำงาน จะสามารถ ประเมินได้คราวๆว่า รถคันไหนบรรทุกน้ำหนักเกินได้อยู่ แล้ว ส่วนรถบรรทุกหิน ที่ไม่ได้เรียกชั่งน้ำหนักตรวจนั้น เพราะมีเอกสารที่รับรองว่าน้ำหนักไม่เกินมาตรฐานแสดงให้เห็นเป็นหลักฐานแล้ว จึงไม่ต้องเรียกตรวจอีก. ทั้งที่ปัญหาต่างๆ จะเป็นยังไงต้องรอคำตอบจากผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องในวันที่ 19 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ นั้นเอง

Advertisement