“เจต-แต๊ง” นักแสดงซีรีส์ 7 Day Before Valentine ตัวแทนคนรุ่นใหม่ ส่งรักให้ผู้พิการทางสายตา

12

 

Advertisement

มอบความสุขไปอย่างอบอุ่น สำหรับกิจกรรม “DEP for Love ให้ทุกวันเป็นวันแห่งรัก” ส่งต่อความรัก ส่งต่อความเข้าใจจากทุกคนในสังคมถึงคนพิการ มุ่งเน้นการส่งพลังแห่งความรัก ความเอาใจใส่ ความเข้าใจและเอื้ออาทรจากบุคคลในแวดวงต่างๆของสังคม

พร้อมด้วย เจต – สมเจตน์ แซ่จาง, แต๊ง – เอกดนัย ใจสะอาดนักแสดงจากซีรีส์ 7 Day Before Valentine และการแสดง MINI CONCERT จากศิลปินพิการทางสายตา S2S ร้องเพลงร่วมกับ ภทรียา(มิน)

กิจกรรมภายในงาน ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ “ความรัก ครอบครัว คนพิการ ในสังคมปัจจุบัน”โดย นายกันตพงศ์ รังสีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมพูดคุย ก่อนปิดท้ายด้วยกิจกรรมพิเศษมอบดอกไม้ตัวแทนความรักให้กับผู้ที่มาร่วมงานแบบเป็นกันเอง

Advertisement