ยกระดับ ภูเก็ต ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

94

ภูเก็ตกับการยกระดับเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกกำลังจะใกล้ความจริง เมื่อภูเก็ตได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินโครงการยกระดับเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก บนพื้นที่กว่า 141 ไร่ ใน ต.ไม้ขาว โดยมีโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นผู้ดูแลโครงการ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ระดับพรีเมียม ในขณะเดียวกันสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ หน่วยงานที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ และดูแลการยื่นประมูลสิทธิ์การจัดงานระดับโลกให้มาจัดในประเทศไทย ได้นำเสนอพื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่เพื่อเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028, Phuket Thailand ภายใต้แนวคิด “Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity” โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข จ.ภูเก็ต และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้ภูเก็ตเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับนานาชาติ และเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับประเทศ หากภูเก็ตได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้

Advertisement

การผลักดันภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก มิใช่เพราะความโดดเด่นในเรื่องของการท่องเที่ยวและในฐานะไมซ์ซิตี้เท่านั้น แต่ภูเก็ตยังมีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชื้อชาติ และวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ถักทอร้อยเรียงมาตั้งแต่อดีต ที่เราจะสัมผัสได้เมื่อนักเดินทางมาเยี่ยมชมย่านเมืองเก่าภูเก็ตที่กลายเป็นจุดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีเสน่ห์ ดึงดูดให้ใครต่อใครเข้าไปสัมผัสไม่ว่าจะเป็น

-อาคารชิโน-โปรตุกีส สำหรับใครที่ได้ไปเยือนภูเก็ตแล้วไม่ได้มาสัมผัสสถานที่นี้ถือว่าพลาด สถาปัตยกรรมที่งดงามแบบชิโน-โปรตุกีสของอาคารบ้านเรือนสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างตะวันตกและจีน เนื่องจากในช่วงนั้นความอุดมสมบูรณ์ของวัฒนธรรมและทรัพยากรแร่ดีบุกดึงดูดชาวตะวันตกให้เข้ามาซื้อขายและลงทุน
– พิพิธภัณฑ์ไทยหัว หรือแต่เดิมเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกของภูเก็ต โดดเด่นด้วยลักษณะอาคารทรงชิโน-โปรตุกีส เป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ถ่ายรูปของนักท่องเที่ยว
-นั่งเรือกอจ๊าน ชมป่าชายเลน หรือ “เรือท้ายเป็ด” เป็นเรือสุดคลาสสิกที่สันนิษฐานว่าในอดีตน่าจะนำมาใช้ในภูเก็ตพร้อมกับชาวจีนที่เข้ามาดูลู่ทางทำมาหากิน จนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นภูเก็ต
– วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราราม วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ต เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อ “หลวงพ่อแช่ม” หรือ “พระครูวิสุทธิองศาจารย์ญาณมุณี” พระครูผู้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวเมืองภูเก็ต จากเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ และคุณความดีของหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง ในการเป็นที่พึ่งให้แก่ชาวบ้านในการต่อสู้กับพวกอั้งยี่

ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามนี้คือเสน่ห์ของคนภูเก็ตและชุมชนใกล้เคียง ที่มีความสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวในการเก็บรักษาสิ่งดีงามเหล่านี้ไว้ และถือได้ว่าเป็นต้นแบบของความสามัคคีของคนในชุมชนและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ที่แสดงพลังและพร้อมใจกันขับเคลื่อนเศรฐกิจการท่องเที่ยวไม่ใช่เฉพาะในจังหวัดของตนเองเท่านั้น แต่มองภาพรวมคือการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศสู่ระดับโลก ด้วยการรวมกลุ่มจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Andaman Wellness Route ที่จะเชื่อมโยงถึงกันใน 5 จังหวัดเพิ่มสีสันและความหลากหลายให้กับนักเดินทางที่มาเยือน ประกอบด้วย จ.ระนอง จังหวัดต้นแบบในการเป็นเมืองที่มีน้ำแร่เพื่อชูภาพด้านสุขภาพ ในขณะที่ จ.พังงา ได้ปรับเปลี่ยนเป็นที่พักเพื่อสุขภาพพร้อมกับสร้างความโดดเด่นด้านกีฬา ตอบโจทย์นักเดินทางที่ชื่นชอบ เซิร์ฟบอร์ด เรือใบ หรือหากแวะไปที่ จ.กระบี่ ที่จะพัฒนาเป็นแหล่งสปาวารีบำบัดด้วยน้ำพุร้อน ส่วน จ.ตรัง เน้นการปรับพื้นที่เพื่อเน้นท่องเที่ยวเชิงกีฬา และสุดท้ายคือ จ.สตูล กับการพัฒนาน้ำตกร้อนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ของกลุ่มภาคใต้ฝังอันดามัน

และความสามัคคีที่เป็นหนึ่งเดียวนี้ ที่จะสร้างโอกาสให้กับคนในชุมชนกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามันทั้ง 6 จังหวัด ได้สร้างอาชีพ รายได้ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เราคนไทยทุกคนมาพร้อมใจกันส่งกำลังใจให้กับทีเส็บ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคว้าสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028, Phuket Thailand เพื่อประกาศให้ทั่วโลกรู้ว่าเราพร้อมแล้วที่จะเป็น Medical Hub และเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานระดับโลก

 

Advertisement