กระทรวงพาณิชย์ ผนึกกำลัง สอท. และ ม.เกษตรศาสตร์ จัดงาน ThaiTAM 2020 (ไทยทำ 2563)

16

 ดร. สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน ThaiTAM 2020 (ไทยทำ 2563) กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จับมือกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดงาน ThaiTAM 2020 เพื่อร่วมพัฒนาและส่งเสริมสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตรไทยสู่ตลาดโลก ขยายฐานการส่งออกแสวงหาตลาดที่มีศักยภาพต่อยอดและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตร

Advertisement

 ดร. สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานใน พิธีเปิดงานฯ ได้กล่าวถึง การจัดงานนี้ว่างานThaiTAM เป็นงานที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้แสดงถึงศักยภาพในการผลิตเครื่องจักรกลของประเทศไทยซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดัน การเกษตรของไทยให้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยมีการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรกรรมของไทย และต่อยอดสร้างเป็นสินค้าส่งออกที่นำเงินตรามาสู่ประเทศงานนี้ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากคนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเกษตร ตั้งแต่ผู้ผลิตเครื่องจักรและเทคโนโลยี เกษตรกร ไปจนถึงนักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปมาอย่างต่อเนื่องโดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 24

 ทางด้านนายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเจรจาการค้าโดยผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Business Matching) เพื่อรองรับผู้ซื้อ/ผู้นำเข้าจากต่างประเทศที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2563 โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม ซึ่งเมื่อวานนี้ (วันที่ 1 .. 63) ได้เริ่มการเจรจาการค้าออนไลน์เป็นวันแรก และได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ในปีนี้ มีผู้ส่งออกเข้าร่วมกว่า 30 บริษัท และผู้นำเข้าจากต่างประเทศเข้าร่วมกว่า 50 ราย อาทิ ประเทศไนจีเรีย, กานา, เมียนมา, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, แทนซาเนีย, อียิปต์, แอฟริกาใต้, อินเดียและบังกลาเทศ เป็นต้น ผลการเจรจาในวันแรกได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี มีจำนวนคู่เจรจา 96 คู่ จากการนัดหมายเจรจาการค้าล่วงหน้าตลอดการจัดงานจำนวน 333 คู่ ซึ่งจะเกิดมูลค่าทางการค้าไม่น้อยกว่า 250 ล้านบาททั้งนี้ การส่งออกเครื่องจักรกลการเกษตรในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 (...) มีมูลค่า 23,620 ล้านบาท (ประมาณ 749.84 ล้านเหรียญ) การส่งออกเดือนกันยายน 2563 มีมูลค่า 3,190 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.2

ในส่วนของ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การต่ออายุ  การร่วมจัดงาน 3 ฝ่าย ประกอบด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี 2019 ที่ผ่านมา ความร่วมมือ 3 ฝ่ายนี้จะเป็นพลังขับเคลื่อนอันสำคัญในการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่เกษตรกรไทย เพื่อให้สามารถยกระดับการทำเกษตรกรรมตามแนวทางเกษตรอัจฉริยะได้ โดยผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตอันใกล้งานนี้จะสามารถก้าวขึ้นเป็นงานด้านเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดกลางและเล็กที่ดีที่สุดงานหนึ่งของโลกได้

 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวถึงการจัดงาน ThaiTAM ว่า   “งาน ThaiTAM เป็นงานแสดงสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งเป็นส่วนจัดแสดงส่วนหนึ่งของ  งานเกษตรแฟร์ ที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี2540 และเมื่อปี 2550 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร           สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เข้ามาเป็นผู้ร่วมจัดงาน ในปีนี้จัดงานเป็นปีที่ 24 แล้ว โดยเริ่มใช้ชื่อ ThaiTAM เมื่อปี2556 ผู้เข้าชมงานในประเทศส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และประชาชนทั่วไป

 งาน ThaiTAM 2020 มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 13.00-14.00 . จะมีการจัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “Agro-Industry Transformation” ปฏิวัติเกษตรสร้างสมดุลมั่นคงยั่งยืน และมีพิธีเปิดงาน ระหว่างเวลา 14.00-15.30 . โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมพิธีเปิดย้อนหลังได้ที่Facebook : DITP ข้อมูลส่งออก สินค้าอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(www.facebook.com/Heavyinds)

 ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้นำเข้าจากต่างประเทศและผู้สนใจที่ไม่สามารถเดินทางมาเยี่ยมชมงานได้ ผู้จัดงานได้มีการ LIVE สด การเยี่ยมชมบูธต่าง ในงาน โดยมีการบรรยายทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส ผ่านhttps://www.youtube.com/c/BorpitTangwongkit ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา  14.00 . เป็นต้นไป

Advertisement