กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือ กรุงเทพมหานคร และ ออร์กานอน เปิดโครงการ “รักตัวอย่ากลัวฝัง” ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในสังคมไทย

30

 

Advertisement

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บริษัท ออร์กานอน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวโครงการ “รักตัวอย่ากลัวฝัง” ร่วมป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในสังคมไทย ปรับความคิดค่านิยมเกี่ยวกับการฝังยาคุมกำเนิดคือการรักตัวเองและมีความรับผิดชอบ โดยรัฐจัดให้มีบริการคุมกำเนิดให้กับผู้หญิงไทย ฟรี ณ สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเพื่อตอบรับกับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยมี ดร.นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นพ.สุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครและ มร.คุง คาเรล เคราท์บ๊อช กรรมการผู้จัดการบริษัท ออร์กานอน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแถลงข่าว ณ โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท

ดร.นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กล่าวว่า สถานการณ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในสังคมไทยปัจจุบัน เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งการป้องกันและแก้ไข การเข้าช่วยเหลือจากภาครัฐต้องทั่วถึงทั่วประเทศและประชาชนเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยโครงการ “รักตัวอย่ากลัวฝัง” ถือเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนในการมอบความรู้ ความเข้าใจให้กับคนไทยทุกคน โดยหวังว่าจะช่วยแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในสังคมไทยได้ตามที่ตั้งใจไว้

นพ.สุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญต่อชีวิตของคนไทยทุกคน ซึ่งถือว่าโครงการ “รักตัวอย่ากลัวฝัง” เป็นโครงการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชนของไทยต่อปัญหาเรื่องเพศ ทางกรุงเทพมหานครพร้อมให้การสนับสนุนโครงการ “รักตัวอย่ากลัวฝัง” โดยหวังว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาสังคมไทยในมิติต่างๆ อีกทั้งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน และสังคมไทยสืบต่อไป

มร.คุง คาเรล เคราท์บ๊อช กรรมการผู้จัดการบริษัท ออร์กานอน (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวว่า ออร์กานอน เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนควรมีสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกวัน โครงการ “รักตัวอย่ากลัวฝัง” เป็นอีกหนึ่งโครงการตามวิสัยทัศน์ “Smart Family” และเราพร้อมที่จะรับฟังทุกความต้องการด้านสุขภาพของผู้หญิง ไม่ว่าจะเรื่องใหญ่หรือเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม เพราะเรารู้ว่ายังมีอีกหลายสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อสุขภาพของผู้หญิงไทยทุกคน

“ปัญหาท้องไม่พร้อมเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งส่งผลกระทบทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ การร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน ในการรณรงค์ที่จะเปิดใจยอมรับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ควรเริ่มต้นที่ครอบครัว ซึ่งจริงๆ ไม่ใช่แค่การพูดคุยในเชิงของเพศศึกษา แต่รวมถึงการตระหนักถึงสิ่งที่ตามมาจากการตั้งครรภ์โดยไม่ได้วางแผน โดยออร์กานอนพร้อมที่จะพูดคุยและรับฟังเพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาดังกล่าวในทุก ๆ วัน เพื่อพัฒนาการรักษาให้เหมาะสมกับความต้องการ เพราะเรารู้ว่ายังมีอีกหลายสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อสุขภาพของผู้หญิงทุกคน รวมถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ยาและแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เพื่อทำให้ผู้หญิงได้มีชีวิตและมีสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกวัน” 

ทั้งนี้ในการเปิดตัว โครงการ “รักตัวอย่ากลัวฝัง” ได้มีการเสวนา “ฝังความคิดใหม่ รักตัวอย่ากลัวฝัง” โดย นายสุธี ชุดชา รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พญ. สิรยา กิติโยดม สูตินรีแพทย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ รพ. มหาราชนครราชสีมา และนักแสดงผู้มีทัศนคติเรื่องเพศแบบคนรุ่นใหม่ ติช่า-กันติชา ชุมมะ ร่วมแสดงทัศนคติเรื่องการคุมกำเนิดในสังคมไทยเป็นเรื่องที่เปิดใจคุยกันได้ในครอบครัว เพราะเป็นการแสดงออกถึงการรักตัวเอง และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม และประเทศชาติ ช่วยแก้ปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม รณรงค์ให้ พ่อแม่ ครู และตัวผู้หญิงควรเปิดใจ และให้ความรู้ว่าการคุมกำเนิดมีหลากหลายวิธี วิธีที่สะดวก เข้ากับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่ทำอะไรต้องการความสะดวก คือการฝังยาคุมกำเนิด พร้อมให้ความรู้เรื่องการฝังยาคุมกำเนิดอย่างถูกต้อง โดยผู้หญิงไทยทุกคนสามารถเข้ารับการฝังยาคุมกำเนิดฟรี ณ สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

หญิงไทยทุกคนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่าน www.womenhealthfact.com หรือสอบถามข้อมูลและตรวจสอบสิทธิ์การฝังยาคุมกำเนิดได้ฟรี และค้นหาสถานพยาบาลได้ที่ Line Official Account @Teen_Club #รักตัวอย่ากลัวฝัง

Advertisement