เวทีระดับนานาชาติ TEEN STAR THAILAND 2024 เฟ้นหาเยาวชนไทยไประดับโลก

87

คุณอลงกฎ สังคมะพงศ์ ประธานบริษัท สตาร์ไฟท์เตอร์ จำกัด และผู้จัดประกวดเวที TEEN STAR THAILAND 2024 ซึ่งจัดประกวดเป็นปีที่ 3 เปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชน ชาย หญิง อายุระหว่าง 8-20 ปี ได้เข้าร่วมแสดงความสามารถ บนเวทีที่ครบทั้ง แสง สี เสียง ซึ่งเป็นเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างเป็นประโยชน์ โดยจะทำการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทย เพื่อไปร่วมแสดงความสามารถบนเวที international ร่วมกับเยาวชน จากทั่วโลก
บนเวที TEEN STAR INTERNATIONAL 2024
ซึ่งปีนี้ จัดที่ ประเทศไทย เก็บตัวที่ อ.หัวหิน ในวันที่ 8-14 กรกฎาคม 2567

Advertisement

จึงขอเชิญชวนน้องๆมาร่วมกิจกรรม และแสดงความสามารถบนเวทีที่ครบทั้ง แสง สี เสียง ทั้งชาย-หญิง
อายุระหว่าง 8-20 ปี เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย
รอบตัดสิน วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567@The Palladium world shopping
.
โดยรับสมัคร 3 รุ่น แบ่งเป็น ชาย-หญิง ดังนี้
ชาย
: รุ่นอายุ 8-12 ปี
: รุ่นอายุ 13-16 ปี
: รุ่นอายุ 17-20 ปี

หญิง
: รุ่นอายุ 8-12 ปี
: รุ่นอายุ 13-16 ปี
: รุ่นอายุ 17-20 ปี

Advertisement