ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มินศ์ธิวา พิชญะอัคระคุณ รับรางวัล วชิรนุสรณ์ สาขา บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น

40

 

Advertisement

คณะกรรมการสภาประชาสังคมแห่งประเทศไทย (เครือข่ายภาคี) โดย ดร.อำนาจ หมัดสดาย ประธานฯ จัดพิธีประดับเกียรติ สดุดีบุคคลตัวอย่างที่น่ายกย่องแห่งสังคมไทย “รางวัลวชิรนุสรณ์” ปูชนียบุคคล “ตัวอย่างแห่งชาติ” ประจำปี 2567 เพื่อสรรหาบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานเอกชน รวมไปถึงประชาชนทั่วไป ที่ได้เสียสละอุทิศกำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์ ตลอดจนประโยชน์ส่วนตน ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติเป็นอย่างดี ไปเมื่อวันที่ 21 ม.ค. ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ

โดยผู้ที่ถูกเลือกให้เข้ารับรางวัลดังกล่าว ในสาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2567 คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มินศ์ธิวา พิชญะอัคระคุณ อาจารย์สอนการเทรดที่ชื่อดัง ผู้ที่เพิ่งได้รับรางวัลอันดับ 2 จากการแข่งขันเทรดระดับโลก

Advertisement