จุฬาฯ จับมือ ‘บัวขาว’ และภาคี เปิดตัว MUAY THAI : POWER & SPIRIT สารคดีสะท้อนอานุภาพ-จิตวิญญาณมวยไทยสู่นานาชาติ

44

ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ภาคีร่วมดำเนินงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท บัญชาเมฆ จำกัด บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด และภาคีร่วมเผยแพร่ผลงานสู่ระดับนานาชาติ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการต่างประเทศ จัดการเสวนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการ “หมัดสั่ง: ฟื้นประวัติมวยไทยบนสังเวียนโลก”

Advertisement

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 ณ บัวขาว วิลเลจ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อเปิดตัวสารคดี “MUAY THAI : POWER & SPIRIT” ซึ่งเป็นผลผลิตสำคัญของโครงการฯ โดยได้รับการสนับสนุนหลักจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) แผนงานกลุ่ม Global Partnership ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคเอกชนไทยในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่เข้าสู่ตลาดนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มุ่งส่งเสริมคุณค่าและสร้างการยอมรับทางวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในเวทีโลก อันสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อน Soft Power บนพื้นฐานของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

สารคดี “MUAY THAI : POWER & SPIRIT” เป็นสารคดีเกี่ยวกับมวยไทยในเชิงประวัติศาสตร์ ภูมิหลังความเป็นมา และรูปแบบแม่ไม้ศิลปะท่าทางของมวยไทยที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตามภาคพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ มวยลพบุรี (จังหวัดลพบุรี)  มวยโคราช (จังหวัดนครราชสีมา) มวยท่าเสา (จังหวัดอุตรดิตถ์) และมวยไชยา (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)  โดยมุ่งนำเสนอให้เห็นถึงคุณค่าของมวยไทยที่มีอานุภาพและจิตวิญญาณของนักสู้ที่ยุคสมัยไม่อาจเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณของมวยไทยได้  มวยไทยไม่ใช่เพียงแค่การใช้พละกำลังเข้าต่อสู้ หากแต่ผสานชั้นเชิงไหวพริบและร่างกายให้เป็นหนึ่งเดียว มวยไทยจึงใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการเอาชนะคู่ต่อสู้อย่างเด็ดขาด มีชั้นเชิง และงดงามอย่างน่าอัศจรรย์  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ร้อยโท สมบัติ บัญชาเมฆ (บัวขาว) สุดยอดนักมวยไทยที่มีชื่อเสียงในระดับโลก เป็นผู้ชูเรื่องหลักให้แก่สารคดี ร่วมแสดงโดย สิบโท ศักดิ์สิทธิ์ พันธมาศ สังกัดกองพันทหารสื่อสารที่ 102 กรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน

 งานเสวนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากหลากหลายภาคส่วนทั้งผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคีความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ สื่อมวลชน นักมวย ครู นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

นอกจากผลงาน สารคดี “MUAY THAI : POWER & SPIRIT” ภายใต้โครงการ “หมัดสั่ง: ฟื้นประวัติมวยไทยบนสังเวียนโลก”  ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังมีผลงานวิจัยเชิงประยุกต์หรือผลงานสร้างสรรค์ต่อยอดเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมร่วมระหว่างไทยและเอเชียหลากหลายผลงานที่ได้รับการยอมรับและเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ ผลงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารไทยว่าด้วยเรื่องผัดไทย เรื่อง “ผัดไทย: สูตรลับลิขิตฝัน” ผลงานวิจัยเกี่ยวกับประเพณีผีตาโขน เรื่อง “หน้ากาก” และผลงานวิจัยเกี่ยวกับการจักสานย่านลิเภา เรื่อง Letter from the Sun….ครั้งนั้นไม่เคยลืม ซึ่งได้รับรางวัล Special Mention Award ในงาน Innovative International Film Festival ประจำปี 2023 ณ เมืองบังคาลอร์ รัฐกรณาฏกะ ประเทศอินเดีย เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถติดตามผลงานและความเคลื่อนไหวอื่นได้ทางเพจ ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม – สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ

Advertisement