จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับภาคีร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “หมัดสั่ง : ฟื้นประวัติมวยไทยบนสังเวียนโลก” ผลักดันคุณค่า ‘มวยไทย’ สู่เวทีโลกผ่านสารคดี Muay Thai: Power & Spirit

42

 

Advertisement

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม ในสังกัดสถาบันเอเชียศึกษา ร่วมกับ ภาคีร่วมดำเนินการจากภาครัฐ ภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด บริษัท บัญชาเมฆ จำกัด และภาคีร่วมเผยแพร่ผลงานสู่ระดับนานาชาติ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “หมัดสั่ง : ฟื้นประวัติมวยไทยบนสังเวียนโลก” และสารคดี Muay Thai: Power & Spirit เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 -14.30 น. ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายสำคัญในการผลักดันคุณค่าและเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ ‘มวยไทย’ สู่เวทีโลก พร้อมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการภาคเอกชนของไทยที่เกี่ยวข้อง ให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ

สารคดี Muay Thai: Power & Spirit เป็นผลผลิตสำคัญของโครงการ “หมัดสั่ง : ฟื้นประวัติมวยไทยบนสังเวียนโลก” ซึ่งได้รับการสนับสนุนหลักจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) แผนงานกลุ่ม Global Partnership ประจปีงบประมาณ 2566

สารคดี Muay Thai : Power & Spirit เป็นสารคดีที่นำเสนอให้เห็นถึง คุณค่าของมวยไทยที่มีอานุภาพและจิตวิญญาณของนักสู้ที่แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร แต่จิตวิญญาณของมวยไทยไม่เคยเปลี่ยนแปลง มวยไทยไม่ใช่เพียงแค่การใช้พละกำลังเข้าต่อสู้ หากแต่ผสานชั้นเชิงไหวพริบและร่างกายให้เป็นหนึ่งเดียว มวยไทยจึงใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการเอาชนะคู่ต่อสู้อย่างเด็ดขาด มีชั้นเชิง และงดงามอย่างน่าอัศจรรย์ โดยเป็นสารคดีเกี่ยวกับมวยไทยในเชิงประวัติศาสตร์ ภูมิหลังความเป็นมา และรูปแบบแม่ไม้ศิลปะท่าทางของมวยไทยที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตามภาคพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ มวยลพบุรี มวยโคราช (จังหวัด

นครราชสีมา) มวยท่าเสา (จังหวัดอุตรดิตถ์) และมวยไชยา (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) นำแสดงโดย สิบโทศักดิ์สิทธิ์ พันธมาศ สังกัดกองพันทหารสื่อสารที่ 102 กรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน และได้รับเกียรติจาก ร้อยโท สมบัติ บัญชาเมฆ (บัวขาว) สุดยอดนักมวยไทยที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ร่วมเป็นผู้ชูเรื่องหลักให้แก่สารคดี

Advertisement