สิริมงคลกับชีวิต!!! ดร.ทวีศักดิ์ เข้ารับประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ที่ มจร.

71

 

Advertisement

ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร กรรมการผู้จัดการบริษัท ป่าสักวิลเลจ จำกัด และผู้จัดซีรี่ส์ธรรมะเรื่อง พระธรรมบทเดอะซีรี่ส์ตอน สามาวดีผู้ไม่ตาย ทาง ททบ. 5HD1 มีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะเดินตามรอยพ่อ” (นายสมชาย เผ่าบัณฑูร) บิดาผู้ล่วงลับ ที่นอกจากจะมุ่งมั่นทำงานในหน้าที่ของตัวเองอย่างขยันขันแข็งแล้ว การแบ่งปัน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับชีวิตของมนุษย์ ดร.ทวีศักดิ์ จึงมุ่งมั่นต่อยอดคำสอนของคุณพ่อด้วยการสนับสนุน ส่งเสริมและแบ่งปันผู้คนในสังคมในทุกๆ ด้าน รวมทั้งยังสืบสานธำรงด้านพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญ ทำทาน และช่วยเหลือบำรุงศาสนสถานในที่ต่างๆ เท่าที่จะทำได้

ด้วยเหตุนี้เองทำให้ ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร ได้เข้ารับประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ประจำปี 2565 ประสาทปริญญาโดย เจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) .วังน้อย .พระนครศรีอยุธยา

โดยมีคุณแม่ ภรรยา และลูกชาย เข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น โดย ดร.ทวีศักดิ์ เผยความรู้สึกว่า

นับเป็นเกียรติแก่ข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเชิญเข้ารับประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปี 2565 จากสภามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จเป็นประธาน ในการประทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ข้าพเจ้า และจะเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้าได้กระทำดียิ่งๆขึ้นไป วันนี้ถ้าป๋ายังอยู่คงดีใจและภูมิใจกับผมมากครับ

Advertisement