คุณจันทร์เพ็ญ อนันตพิศาล นำทัพรับรางวัล อัครบุคคลแห่งชาติ (พรหมนาคา) ประจำปี 2565

73

Advertisement


เมื่อวันที่
27 .. ที่ผ่านมา โครงการปณิธานความดีเพื่อแผ่นดินพ่อจัดพิธีมอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี เพื่อมอบให้แก่บุคคล องค์กร นักธุรกิจ นักบริหาร ตลอดจนเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการนั้นๆภายใต้คุณธรรม จริยธรรมอันดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ อย่างยั่งยืน โดยมี พลตรี หม่อมราชวงศ์ วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีมองรางวัลดังกล่าว ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

และผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวในสาขา ผู้บริหารและพัฒนาองค์กรธุรกิจดีเด่น คือ คุณ จันทร์เพ็ญ อนันตพิศาล กรรมการผู้จัดการ อนันตาริเวอร์ฮิลล์รีสอร์ท . กาญจนบุรี(Ananta River Hill Resort)

โดยผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.anantariverhill.com, www.facebook.com/อนันตาริเวอร์ฮิลล์รีสอร์ท กาญจนบุรี เบอร์โทรศัพท์ 081-445-4488, 081-907-22

Advertisement