บุญรอดฯ เริ่มแล้ว!!! “สิงห์อาสา” สู้ไฟป่า จ้างงานช่วยคนไทยฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ

45

ภายหลังจากที่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ประกาศนโยบายเร่งด่วนในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยวางนโยบายช่วยเหลือทั้งในเรื่องปากท้องและการสร้างอาชีพเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัว ผ่าน 10 โครงการสิงห์อาสาทั่วประเทศ โดยโครงการที่จัดทำขึ้นช่วยเหลือประชาชนครั้งนี้มีทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อความยั่งยืน กำหนดดีเดย์ในต้นเดือนพฤษภาคม โดยเริ่มด้วยโครงการ “สิงห์อาสาสู้ไฟป่า” ที่จังหวัดเชียงราย เป็นที่แรก

Advertisement

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ที่สถานีควบคุมไฟป่าลำน้ำกก ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ได้มีพิธีเปิดโครงการ “สิงห์อาสาสู้ไฟป่า” รุ่นที่ 1 มี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย คุณปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า คุณกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 คุณเพลินพิศ หาญเจริญวนะภูษิต ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สิงห์ปาร์คเชียงราย จำกัด ร่วมในพิธี เปิดโครงการ

โดยโครงการ “สิงห์อาสาสู้ไฟป่า” เป็นการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องไฟป่า การป้องกันไฟป่า การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดับไฟป่า แก่ชาวบ้านจาก 5 หมู่บ้านของ ตำบลแม่กรณ์ ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่า คือ หมู่บ้านปางกอก หมู่บ้านปางริมกรณ์ หมู่บ้านปางป่าอ้อ หมู่บ้านหนองเขียว หมู่บ้านปางกลาง ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติการดับไฟป่า เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชน เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการจัดการปัญหาไฟป่า ทำให้สามารถที่จะดูแลพื้นที่ หมู่บ้าน ชุมชนของตนเองได้หากเกิดไฟป่าขึ้นและสามารถทำแนวป้องกันไฟป่าได้อย่างถูกวิธี

นอกจากนี้ยังช่วยสร้างรายได้ให้ผู้เข้าร่วมอบรม ผู้ที่เข้ารับการอบรมในโครงการสิงห์อาสาสู้ไฟป่า ของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ครั้งนี้เป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในแต่ละปีอีกทั้งยังเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 โดยผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะได้รับเบี้ยเลี้ยงคนละ 200 บาท ต่อวันพร้อมได้รับอาหารแห้งและข้าวตราพันดี เป็นการช่วยบรรเทาปัญหาปากท้องเบื้องต้น

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้สัมภาษณ์ว่า “ในปีนี้ในพื้นที่เชียงรายเกิดไฟป่าลดลงเหลือ 7,000 กว่า จุด ซึ่งถือว่าลดลงได้เกินร้อยละ60 แต่อย่างไรก็ตามพบว่า ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินมาตรฐาน 72 ซึ่งถือว่าเกิดจากสภาพอากาศทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และเกิดหมอกควันข้ามแดนเข้ามาปกคลุมในจังหวัดเชียงราย แต่เราได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนเรื่องโควิด19 เรามีผู้ป่วยเพียง 9 ราย ส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัด และขณะนี้เรารักษาหายทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้โครงการ“สิงห์อาสาสู้ไฟป่า” ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่สอดคล้องกัน ตั้งแต่หมอกควันจนถึงโควิด เพราะก่อให้เกิดรายได้ของชาวบ้านขึ้นมา ที่ได้ความรู้เรื่องของการดับไฟป่า อุปกรณ์ดับไฟป่า และมีรายในช่วงวิกฤตโควิด ทั้งนี้โครงการฯ ยังทำที่หลากหลาย เพราะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่แท้จริง”

ด้านผู้เข้าร่วมโครงการกล่าวว่า “โครงการในวันนี้มีประโยชน์กับพวกเราเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการให้ความรู้การดับไฟป่า ที่สำคัญชาวบ้านได้รับผลกระทบจากโควิดระบาดทำให้ไม่มีงาน ไม่มีรายได้ แต่โครงการ “สิงห์อาสาสู้ไฟป่า” ทำให้พวกเรามีงานและรายได้ที่เพิ่มขึ้นและเป็นรายได้เสริม รวมทั้งผู้พิการก็ยังมีรายได้อีกด้วย เพราะโครงการนี้ไม่จำกัดเฉพาะบุคคลทั่วไป ทั้งนี้การอบรมครั้งนี้ยังสามารถไปถ่ายทอดต่อคนในหมู่บ้านได้ เป็นประโยชน์ในระยะยาวให้พวกเราได้ดูแลท้องถิ่นของตนเองต่อไป”

สำหรับการอบรม โครงการ “สิงห์อาสาสู้ไฟป่า” ของ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มีการจัดอบรมต่อเนื่องในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในหลายจังหวัดทั้งทางภาคเหนือและภาคตะวันออก โดยผู้เข้ารับการอบรมได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการอบรม

Advertisement