คอดนตรีห้ามพลาด!! งาน World Weed West เทศกาลดนตรีสายเขียว ครั้งที่ 1

84

Advertisement

นายวิศารท์ พจน์ประสาท ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์อภิบาลด้วยพืชสมุนไพรแห่งริเวอร์แคว และประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนิคมสมุนไพรสัมพันธ์ตะวันตก และประธานบริหารนิคมอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายวิศรุต ฤทธิเลิศ ประธานวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านพนมทวน และนายจักรกฤษณ์ เข็มทอง ประธานวิสาหกิจชุมชนเวสต์แลนด์เฮิร์บ และนายวราวิช กำภู อยุธยา ประธานวิสาหกิจชุมชนแกมบิส  และวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายในจังหวัดกาญจนบุรีจำนวนทั้งสิ้น 420 แห่งได้ร่วมกันในการจัดงาน World Weed West เลขที่ 192 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานคือ สนับสนุนตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและนโยบายของรัฐบาล เรื่องการสนับสนุนส่งเสริมสมุนไพรไทย กัญชา กัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคุณค่าทางการแพทย์ พัฒนาคุณภาพสู่สากล และเพื่อการรวมตัวของวิสาหกิจชุมชนจำนวน 420 แห่ง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในการผลิตพืชสมุนไพรควบคุมกัญชาและเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ละข้อมูลวิชาการกัญชาทางการแพทย์ การเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์และการประชาสัมพันธ์ การยื่นขอรับอนุญาต การศึกษาค้นคว้า วิจัยสมุนไพรควบคุม การส่งออก การแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าพืชกัญชา และส่งเสริมเศรษฐกิจพื้นฐานในด้านเกษตรกรรมของประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี สุดท้ายคือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกัญชาทางการแพทย์มีกำลังใจในการผลิต ปลูก มีรายได้มั่นคง นำกลับไปเลี้ยงครอบครัว ส่งเสริมเศรษฐกิจ และส่งเสริมเศรษฐกิจครัวให้มีความยั่งยืนในระบบรากหญ้า รวมถึงการรักถิ่นฐาน

โดยวัตถุประสงค์หลักนั้นจัดให้มีงานตั้งแต่วันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2565 โดยในงานจัดให้มีการแสดงดนตรีเฟสติวัล และมีงานสัมมนาในทางวิชาการกัญชาทางการแพทย์ รวมถึงถนน แคนนาบิสสตรีท และถนนสายเขียวสำหรับคนรักกัญชาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ ด้านกัญชา โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดให้มีการพัฒนา การสร้างนวัตกรรมเวชาศาสตร์กัญชาแบบครบวงจร โดยงานดังกล่าวจะสามารถซื้อบัตรในราคา 420 บาท ได้ที่ The Concert ในแอพพลิเคชั่นนี้ รวมถึงการซื้อบัตรที่หน้างาน โดยในงานดังกล่าวจะจัดให้มีการพักค้าง การแสดงดนตรี การเล่นดนตรีที่มีการกางเต๊นท์ในลักษณะของ Cannbis Festival ในส่วนเรื่องการเข้าชมในงานเฟสติวัลที่จัดในครั้งที่ 1 และจะจัดในครั้งต่อไปและผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูได้ในเฟสบุ้คของ world weed west thailand และเข้าไปในเว็บไซด์ของ www.cannabisriverkwae.com หรือ เฟสบุ๊คCommunity Enterprise Network of Western Herbal Alliances

 

Advertisement