แพนเค้ก นำทัพศิลปิน จับมือสภากาชาดไทย ดันโครงการ Tag For Life

73

กรุงเทพฯ 3 เมษายน 2563 นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย เปิดตัวโครงการ Tag for life (แท็ก ฟอร์ ไลฟ์) ขึ้น เพื่อให้ความรู้ กระตุ้นให้คนหันมาเห็นความสำคัญ และบริจาคอวัยวะมากขึ้น โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเหล่าดาราและศิลปินจำนวนมาก อาทิ แพนเค้ก – เขมนิจ จามิกรณ์, ตุ๊กกี้ – สุดารัตน์ บุตรพรม, ริชชี่ – อรเณศ ดีคาบาเลส, ปุ๊ – อัญชลี จงคดีกิจ, ก๊อตจิ – ทัชชกร บุญลัภยานันท์, เจนนี่ ปาหนัน, กอล์ฟ – กิตติพัทธ์ ชลารักษ์, ริว – วชิรวิชญ์ อรัญธนวงศ์ , อร – พัศชนันท์ เจียจิรโชติ , ฝน ธนสุนธร, สงกรานต์ – รังสรรค์ ปัญญาเรือน, ไอซ์ – ศรัณยู วินัยพานิช ซึ่งได้มาร่วมประชาสัมพันธ์โครงการนี้ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวของแต่ละท่าน โดยคาดหวังว่าเมื่อจบสิ้นโครงการจะมีผู้เข้าร่วมแสดงความจำนงร่วมบริจาคอวัยวะทั้งสิ้น 150,000 คน และเพิ่มยอดอวัยวะที่ใช้ได้จริงขึ้นเป็น 400 ราย

Advertisement

นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย กล่าวว่า “ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีการบริจาคอวัยวะต่ำมาก ทำให้มีสัดส่วนของผู้รอการปลูกถ่ายอวัยวะห่างจากผู้บริจาคอวัยวะที่มาก ปัจจุบันมีผู้ที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะประมาณ 6,300 คน แต่ในส่วนของผู้บริจาคอวัยวะในปี พ.ศ. 2562 มีเพียงแค่ 301 คนเท่านั้น ปัจจัยที่มีผลต่อการบริจาคอวัยวะ อาทิ คนไทยจำนวนมากยังติดกับความเชื่อที่ว่าถ้าบริจาคอวัยวะชาตินี้ ชาติหน้าจะเกิดมามีอวัยวะไม่ครบ มีหลายคนที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องการปลูกถ่ายอวัยวะ ไม่ทราบความสำคัญของการปลูกถ่ายอวัยวะ ไม่แน่ใจว่าจะนำอวัยวะไปใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร อีกทั้งการเดินทางไปผ่าตัดนำอวัยวะออก และการปลูกถ่ายอวัยวะเป็นงานที่ยากและท้าทาย เพราะทั้งการผ่าตัดนำเอาอวัยวะออกจากร่างกายของผู้ที่สมองตาย และการนำไปปลูกถ่ายให้กับผู้ที่รอรับอวัยวะ ล้วนแล้วแต่ต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่น้อยและมีข้อจำกัดด้านเวลา

ขั้นตอนการจัดเก็บอวัยวะที่ได้รับบริจาค เริ่มที่เมื่อแพทย์วินิจฉัยสมองตาย และญาติยินยอมบริจาคอวัยวะ ผู้ประสานงานฯจะแจ้งสภากาชาดไทยให้ไปจัดเก็บอวัยวะ โรงพยาบาลที่ได้รับการจัดสรรอวัยวะจะต้องรีบจัดทีมเดินทางไปทำผ่าตัดโดยเร็ว อวัยวะแต่ละชนิดมีอายุเวลาจัดเก็บ รวมถึงการส่งต่อเพื่อปลูกถ่ายอวัยวะต่างกัน หัวใจ จะมีเวลาขาดเลือดสั้นที่สุด หลังการจัดเก็บ จะต้องปลูกถ่ายภายใน 4 ชั่วโมง ส่วนตับอยู่ได้ 12 ชั่วโมง, ปอด อยู่ได้ 8 ชั่วโมง, ตับอ่อน 10 ชั่วโมง และ ไต 24 ชั่วโมง

และด้วยเหตุนี้ ทางศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย จึงได้ริเริ่มโครงการ Tag For Life ขึ้น โดยมีจุดประสงค์หลักในการให้ความรู้และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะที่ประชาชนควรจะต้องรู้ เพื่อจะได้มีความเข้าใจและไม่มีความกลัว อาทิ การบริจาคจะไม่ทำให้เสียชีวิต แต่การเสียชีวิตทำให้เกิดการบริจาคอวัยวะ เพราะผู้ที่จะบริจาคอวัยวะได้ก็คือ ผู้ป่วยที่มีภาวะสมองตายแล้วซึ่งทางการแพทย์ถือว่าผู้ป่วยรายนั้นเป็นผู้เสียชีวิตแล้ว ไม่เพียงเท่านั้น การบริจาคอวัยวะนั้นคือการทำทานบารมีอันยิ่งใหญ่ เป็นการให้ที่ได้อานิสงส์มาก ผู้บริจาคอวัยวะแต่ละรายจะสามารถนำอวัยวะ และเนื้อเยื่อไปช่วยต่อลมหายใจผู้ป่วยได้หลายคน อันจะประกอบไปด้วย ปอด ตับ หัวใจ ลำไส้เล็ก ตับอ่อน ไต 2 ข้าง และเนื้อเยื่อได้แก่กระจกตา ผิวหนัง กระดูก เส้นเอ็น และหลอดเลือด”

โครงการ Tag For Life ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากศิลปินดารามากมาย อาทิ แพนเค้ก – เขมนิจ จามิกรณ์, ตุ๊กกี้ – สุดารัตน์ บุตรพรม, ริชชี่ – อรเณศ ดีคาบาเลส, ปุ๊ – อัญชลี จงคดีกิจ, ก๊อตจิ – ทัชชกร บุญลัภยานันท์, เจนนี่ ปาหนัน, กอล์ฟ – กิตติพัทธ์ ชลารักษ์, ริว – วชิรวิชญ์ อรัญธนวงศ์ , อร – พัศชนันท์ เจียจิรโชติ , ฝน ธนสุนธร, สงกรานต์ – รังสรรค์ ปัญญาเรือน, ไอซ์ – ศรัณยู วินัยพานิช, กันอชิ – อชิรวิชย์ สาลิวรรธนะ, เตชินท์ ชยุติ, ปอ – อรรณพ ทองบริสุทธิ์ , ซูกัส – บัณฑวิช ตระกูลพานิชย์, น้ำ – กัญญ์กุลณัช ปัญญากิตตินันท์, ลีน่า – ลลินา ชูเอ็ทท์, เบสท์ – อนาวิล ชาติทอง, หลิว – อาจารียา พรหมพฤกษ์, กาย – ศิวกร เลิศชูโชติ, เมฆ – จิรกิตติ์ ถาวรวงศ์, แอมป์ – ภูริกูลกฤษฎ์ ชูศักดิ์สกุลวิบูล, แพร – ณัฏฐธิดา ดำรงวิเศษพาณิชย์, เมจิ – รัศม์ประภา วิสุมา, บิ๊ก – ทองภูมิ สิริพิพัฒน์, ฟิล์ม – ฉัตรดาว สิทธิผล, พีพี – ปุญญ์ปรีดี คุ้มพร้อม รอดสวาสดิ์, แอนน่า กลึคส์, แอลฟ่า – ชลธี บำเพ็ญ, เบียร์ – รพีวิชญ์ เสงี่ยมวงศ์, ชู้ต – เชิดชนินทร์ ฤทธิ์ธาอภินันท์, บูม – จิรัชพิสิษฐ์ จารวิจิต, ฟลุ๊คจ์ – พงศภัทร์ กันคำ, คูเปอร์ – ภัทรพสิษฐ์ ณ สงขลา, แอลลี่ – อรรคพล ฤทัยยานนท์, ใบเตย – ณิชาภา กุลวัฒน์ธีรโชติ ,หยก – รินรดา รวีเลิศ, อาร์ม – กรกันต์ สุทธิโกเศศ ซึ่งได้มาร่วมประชาสัมพันธ์โครงการนี้ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวของแต่ละท่าน อีกทั้งยังจะมีการนำเรื่องราวของผู้ที่เคยได้รับบริจาคอวัยวะมาถ่ายทอด เพื่อให้สังคมได้รับรู้เรื่องราวที่จะสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างให้เกิดความอยากที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะ เพื่อที่จะสานต่อเรื่องราวชีวิตที่สวยงาม

แพนเค้ก – เขมนิจ จามิกรณ์ ดาราสาวคนดัง กล่าวถึงการบริจาคอวัยวะว่า “บุญกุศลเหนือทานบารมีใดคือการบริจาคอวัยวะ 1 คนสามารถต่อชีวิตได้อีกหลายชีวิต แพนอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่ยิ่งใหญ่ เพื่อต่อความหวัง สร้างชีวิตใหม่ และต่อลมหายใจให้กับใครอีกหลายคน มาบริจาคกันเยอะ ๆ นะคะ”

“เราคาดหวังว่าโครงการ Tag For Life จะสามารถให้ความรู้และทำให้คนไทยมีความเข้าใจในเรื่องของการบริจาคอวัยวะมากขึ้น และจะสามารถเพิ่มยอดของผู้มีความจำนงบริจาคอวัยวะได้ถึง 150,000 คน และมีผู้บริจาคที่สามารถนำอวัยวะ เนื้อเยื่อไปใช้ได้จริง 350 คน

การบริจาคอวัยวะคือทานบารมีอันยิ่งใหญ่ คือ สละอวัยวะแก่ผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อช่วยให้คนที่รอรับบริจาคอวัยวะลดความทุกข์ทรมานจากโรคที่เป็น ลดการรอคอยแบบลม ๆ แล้ง ๆ มุ่งสร้างความหวัง และในบางรายอาจจะสามารถสร้างปาฎิหาริย์ให้คนรับได้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ ส่วนใหญ่ผู้ได้รับบริจาคอวัยวะไม่เพียงแต่ได้มีชีวิตที่พร้อมก้าวเดินต่อ แต่ยังสามารถสานต่อชีวิตให้ดำเนินไปด้วยความสุข และพร้อมที่จะแบ่งปันความเข้มแข็ง ส่งต่อสายธารแห่งบุญกุศลให้คนอื่นด้วยเช่นกัน” นายแพทย์วิศิษฏ์กล่าวสรุป

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อชีวิตให้กับผู้ที่รอรับบริจาคอวัยวะ โดยแสดงความจำนงเพื่อบริจาคอวัยวะได้ที่ www.organdonate.in.th หรือที่แอพพลิเคชั่น “บริจาคอวัยวะ” หรือสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย โทร.1666 โดยสามารถติดตามเรื่องราวน่าประทับใจจากเรื่องจริงของผู้ที่ได้รับบริจาคอวัยวะ ได้ทางอินสตาแกรมบัญชีพิเศษของโครงการ Tag for life ที่จัดทำขึ้น อันได้แก่ tag.for.life_heart, tag.for.life_liver, tag.for.life_kidney

Advertisement