AIC Clinic – เงาะ กชกร มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน วัดแก้วเจริญ

88

AIC Clinic ร่วมกับ “เงาะ กชกร” มอบทุนการศึกษาและของใช้จำเป็นให้นักเรียนโรงเรียน วัดแก้วเจริญ (เฟื้องบำรุง)

Advertisement

นพ. พุฒิพงศ์ ภูมิสุวรรณ ผู้อำนวยการAIC Clinic ร่วมกิจกรรมส่งต่อรอยยิ้มกับคุณเงาะ กชกร นิมากรณ์ ให้นักเรียนโรงเรียน วัดแก้วเจริญ (เฟื้องบำรุง) จ.สมุทรสงคราม. ด้วยการซื้ออาหาร ขนม เครื่องดื่มมื้อกลางวัน พร้อมมอบอุปกรณ์ ประกอบอาหาร และตู้กดน้ำเย็น อีกทั้งทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุกคนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาทั้งโรงเรียน งานนี้ตรงตามความตั้งใจมีแต่รอยยิ้มทั้งผู้ให้และผู้รับตลอดงาน

Advertisement