สงกรานต์ปีนี้ ตุ๊กตา พร้อมลูกหลานกันตนาฯ ร่วมรดน้ำขอพร คุณแม่สมสุข ผ่านทางออนไลน์

24

เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 วันขึ้นปีใหม่ของประเพณีไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนัดดา ธนสถิตย์ อธิการบดีสถาบันกันตนา ได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาสถาบันกันตนา และ ตุ๊กตา-จิตรลดา ดิษยนันทน์ กัลย์จาฤก พร้อมด้วย ลูกสาวลูกชาย สตางค์-ดิษย์ลดา และ เวลล์- ดิษย์กรณ์ ได้เข้าร่วมในพิธีรดน้ำขอพร คุณสมสุข กัลย์จาฤก ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 สาขาศิลปะการแสดง ประเภทภาพยนตร์และละคร (ละครวิทยุ ละครโทรทัศน์) และประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ด้วยช่องทางออนไลน์ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้ออกประกาศแนวทางปฏิบัติช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในการแสดงออกถึงความกตัญญูและขอพรต่อพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ห่างไกลกัน ผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์ เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

Advertisement

ทั้งนี้ในทุกปีที่ผ่านมาสถาบันกันตนาได้จัดพิธีดังกล่าวเพื่อรักษาประเพณีของไทยรวมถึงการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่หรือผู้มีพระคุณ และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกคนในสถาบันฯมาอย่างต่อเนื่อง แต่ปีนี้เป็นปีแรกที่จัดพิธีนี้ขึ้นในรูปแบบออนไลน์ อย่างไรก็ตามบรรยากาศการรดน้ำขอพรยังเต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและสร้างความประทับใจให้กับทุกคน โดยคุณสมสุข กัลย์จาฤก ได้กล่าวว่าการรดน้ำขอพรในปีนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ต้องจดจำ และได้มอบคำอวยพรขอให้ทุกคนมีความสุข ความเจริญ ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง รวมทั้งโรคร้ายที่กำลังระบาดอยู่ ณ ขณะนี้

Advertisement