คู่รักสายบุญ! ต๊อด ควง นุ่น ขึ้นเหนือทอดกฐิน – มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ปีที่ 6

184

อิ่มบุญอิ่มใจกันแต่เช้า วันที่ (24 ..) ต๊อด ปิติ ควงภรรยา นุ่นวรนุช ภิรมย์ภักดี ขึ้นเหนือไปร่วมกันทำบุญทอดกฐิน 2 วัดรวมยอดเงินทำบุญเกือบ 2 ล้าน พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่เรียนดีแต่ยากจน รวมถึงมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาล ใน .แพร่ ในนามมูลนิธิปิติ ภิรมย์ภักดีอีกด้วย

Advertisement

โดยต๊อดนุ่นรวมทั้งผู้บริหารมูลนิธิฯ และ สิงห์อาสา ได้เดินทางไปทำบุญทอดกฐินยัง 2 วัดด้วยกัน เริ่มจาก วัดสะแล่ง หมู่4 .ห้วยอ้อ .ลอง .แพร่ เป็นเงิน 1,040,483 บาท และ วัดดงมะผาง(ใหม่นาวา) .ห้วยสัก .เมือง .เชียงราย เป็นเงิน824,379 บาท ซึ่งยอดรวมเงินทำบุญกฐินสามัคคีทั้ง 2 วัดในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,864,862 บาท

นอกจากนั้นยังมีการมอบทุนการศึกษาจากทางมูลนิธิปิติ ภิรมย์ภักดีโดยหนุ่ม ต๊อดปิติ ภิรมย์ภักดี ในฐานะประธานมูลนิธิฯ นำทีมคณะผู้บริหารมูลนิธิฯ ลงพื้นที่ไปยัง โรงเรียนบ้านนาหลวง .ลอง .แพร่ มอบทุนการศึกษาเป็นจำนวน 42 ทุน โดยมี คุณลาแพน หล้าคำมี ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมรับมอบ รวมถึงสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงอาคาร จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ โดยร่วมกับสิงห์อาสา จัดทำโครงการโรงเรียนเกษตรพอเพียงเพื่อดูแลเรื่องอาหารกลางวันของนักเรียน เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ และรู้จักใช้ชีวิตที่พอเพียง รวมมูลค่ากว่า2.1 แสนบาท

อีกทั้งมูลนิธิปิติ ภิรมย์ภักดียังได้สนับสนุนอุปกรณ์ทันตกรรม และติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนอากาศป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค จำนวน 5 ห้อง รวมมูลค่า 5.5 แสนบาท ให้แก่โรงพยาบาลลอง .แพร่ อีกด้วย

สำหรับมูลนิธิปิติ ภิรมย์ภักดีได้ก่อตั้งเมื่อปี 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้าถึงระบบการศึกษาพื้นฐาน ผ่านการให้ทุนแก่นักเรียนที่มีฐานยากจน รวมทั้งดำเนินงานด้านสาธารณะประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษามาต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยเน้นไปที่โรงเรียนในถิ่นธุรกันดารเป็นหลัก ซึ่งในปีนี้มีกำหนดมอบทุนจำนวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย ..บ้านนาหลวง .แพร่, ..ริมโขง..สองพี่น้อง .เชียงราย, ..บ้านสุขสำราญ .ระนอง, ..บ้านโนนสมบูรณ์ .มหาสารคาม, ..บ้านกองม่องทะ และสาขาพิเศษสาละวะไล่โว่ .กาญจนบุรี และร..บ้านสวนผึ้ง .ราชบุรี รวมจำนวนทุนที่มอบในปีนี้ทั้งสิ้น 336 ทุนนั่นเอง

Advertisement