บอย – มาริโอ้ – มาสุ ร่วมรำลึกพระกรุณาธิคุณสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย

39

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หรือ เจ้าฟ้ามหิดล ทรงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างสูงในช่วงรอยต่อของการพัฒนาด้านการแพทย์ไทย ทรงสนับสนุนและผลักดันงานด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการอุดมศึกษาของประเทศไทยจนเจริญรุ่งเรือง และทั่วโลกต่างให้การยอมรับ จนองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก(UNESCO) ประกาศยกย่องทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การพยาบาลและการสาธารณสุข

Advertisement

มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ร่วมกับ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร จัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย” ประจำปี พ.ศ. 2566 ส่งเสริมให้กำลังใจเหล่าบัณฑิตแพทย์ บัณฑิตทันตแพทย์ บัณฑิตเภสัช ที่มีความดีเด่นของแต่ละสถาบันการศึกษา และการสนับสนุนทุนนิสิตนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัช และมีบริการตรวจสุขภาพฟรีให้กับประชาชน โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2566 ณ Fashion Gallery ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย และพิธีพระราชทานรางวัลบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทย ศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ดีเด่นยอดเยี่ยมและดีเยี่ยม พร้อมทั้งพระราชทานทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัช ประจำปี 2566

ภายในงานได้ 3 พระเอกหนุ่มจิตกุศล บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, มาริโอ้ เมาเร่อ และ มาสุ จรรยางค์ดีกุล ร่วมอาสาพาชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เรื่องเล่าตั้งแต่ครั้งวัยเยาว์ พระกรณียกิจต่างๆ ร่วมชื่นชมในพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่มีต่อการสาธารณสุขไทยที่น่าสนใจ นำความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้เข้าร่วมชมงานอย่างอิ่มเอมใจอย่างที่สุด นอกจากนี้มาริโอ้ ยังได้ร่วมพูดคุย สาธิตวิธีนวดแผนไทยอีกด้วย

พบกิจกรรมพิเศษแบบจัดเต็ม!! ส่งต่อเรื่องราวดีดีสำหรับคนรักสุขภาพ มีบริการตรวจวัดสายตา โดย โรงพยาบาลวัดไร่ขิง , บริการตรวจผิวหนัง จากสถาบันโรคผิวหนัง ,บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ จากกรมควบคุมโรค ,ตรวจวัดความดันโลหิตและตรวจกรองโรคเบาหวาน การป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม และให้ความรู้แนะนำเรื่องสุขภาพ รวมทั้งสาธิตการนวดแผนไทย โดยสถาบันพระบรมราชชนก,การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตัวเอง จากโรงพยาบาลพนมไพร และสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และการแสดงผลงานการอาชีพของนักเรียนโรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
นับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ประชาชนคนไทยมีโอกาสร่วมน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ชื่นชมพระปรีชาสามารถผ่านภาพนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และยังได้รับความรู้และคำแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ที่มีประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

Advertisement